Trích dẫn hay trong sách Từ Xác Định Đến Bất Định

1. Tất cả chúng ta đều bị treo lơ lửng trong ngôn ngữ – (Trang 53)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-01-min
2. Thay vì làm cho các nhà toán học nản lòng nghịch lí Russell lại càng khiến vấn để xây dựng toán học trên một nền tảng vững chắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó mọi bước đi đều phải đạt được tính logic và mọi lập luận đều phải sáng rõ. – (Trang 72)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-02-min
3. Một phần lớn cấu trúc phức tạp có thể giải thích được thông qua các thuật toán, nhưng không phải mọi thứ đều có thể giải thích như vậy. – (Trang 89)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-03-min
4. Đúng ra, vật chất được cấu tạo bởi một sự kết hợp bồn n khác: không có một thành phần cơ bản duy thành phần cơ bản – không khí, lửa, nước, và đất. Tuỳ theo tỉ lệ tương đối của các thành phần đó mà vật chất có thể mang tính chất của đất nhiều hơn, lửa nhiều hơn, khí nhiều hơn, hoặc nước nhiều hơn. – (Trang 106)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-04-min
5. Những bộ óc tài giỏi nhất của ba thế hệ các nhà vật lí đã gắng sức chiến đấu với bài toán thống nhất. Thi thoảng, chúng ta lại thấy như thể một đột phá sắp xảy ra, nhưng rồi hi vọng lại phai mờ dần, và thế là một chương trình nghiên cứu lại bị từ bỏ. – (Trang 117)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-05-min
6. Bohm gọi ngôn ngữ giả thuyết này là “theomode”, trong đó “theo” có nghĩa là “lưu thông”. Thậm chí ông tin rằng có thể sử dụng “rheomode” trong lúc chuyện trò và ông đã thuyết phục một số sinh viên thử áp dụng nó. – (Trang 166)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-06-min
7. Không hẳn là các ngôn ngữ cá biệt đều tiến hoá rồi làm cho con người nhìn thế giới theo một cách định trước, nhưng chắc chắn là ngôn ngữ và thế giới luôn phát triển song song, tới một lúc nào đó ngôn ngữ sẽ ăn sâu vào trong tâm khảm chúng ta, đến mức nó thường xuyên hỗ trợ đặc biệt cho việc | nhìn và định hình thế giới. Rốt cuộc là chúng ta sẽ rất khó để có thể nhìn thế giới dưới bất kì một kiểu ánh sáng nào khác. – (Trang 181)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-07-min
8. “Đó là lí do để các nhà toán học băn khoăn lo lắng khi các nhà thiên văn sử dụng “lí thuyết nhiễu loạn” để giải quyết Bài
toán ba vật.” – (Trang 226)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-08-min
9. Để cho đôi khi những bài viết hoặc phóng sự thực sự quý giá chỉ có thể xuất hiện trên những tờ báo ở những thị trấn nhỏ bé, không đủ sức cạnh tranh ở cấp quốc gia. – (Trang 301)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-09-min
10. Mỗi lần chúng ta cầm một cuốn sách lên để đọc là một lần khác nhau bởi vì chúng ta đã thay đổi và chúng ta đang mang một cái gì đó mới mẻ vào trong hành động sáng tạo. – (Trang 370)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-xac-dinh-den-bat-dinh-10-min

Mỹ Linh