Tặng sách T12/2022

Tháng 12/2022, tủ sách gửi tặng sách cho một số thư viện/tủ sách cộng đồng #1. Thư viện Trường Làng (Bình Định) FB: Thư viện Trường Làng