Trích dẫn hay trong sách 7 Thói Quen Hiệu Quả

1. Nó cũng chỉ ra những mô thức là cội nguồn của thái độ và hành vi của chúng ta. Chúng ta không thể hành xử vượt ra mô thức . – (Trang 45)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-01-min
2. Với những vấn đề không thể kiểm soát, ta phải nhận trách nhiệm thay đổi thái độ của mình trước những vấn đề đó, để có thể mỉm cười, thành thật chấp nhận chúng và học cách sống với chúng, cho dù ta không hề thích chúng. – (Trang 121)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-02-min
3. Và nếu trọng tâm đó không mang lại cho bạn sức mạnh để trở thành một người hiệu quả thì nhiệm vụ trọng yếu nhất của bạn là hãy chuyển đổi mô thức của mình để tạo ra một trọng tâm hiệu quả mà bạn mong muốn. – (Trang 179)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-03-min
4. Quản lý hiệu quả là biết ưu tiên cho những điều quan trọng nhất. Trong khi lãnh đạo quyết định xem đâu là những điều quan trọng nhất, thì quản lý sẽ đưa những điều này lên hàng ưu tiên một, mỗi ngày, mỗi giây phút. Quản lý là thực thi một cách kỷ luật. – (Trang 213)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-04-min
5. Nhưng nếu bạn biết đâu là những con đường chắc chắn dẫn đến thất bại, hãy chỉ rõ cho người được ủy thác. – (Trang 243)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-05-min
6. Giữ lời hứa hay giữ cam kết là ký gửi một khoản lớn vào Tài khoản tình cảm; còn khi làm ngược lại, tài khoản của bạn sẽ thất thoát nặng nề. – (Trang 275)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-06-min
7. SỰ TRƯỞNG THÀNH. Đây là sự dung hòa của hai yếu tố lòng can đảm và sự cân nhắc. – (Trang 307)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-07-min
8. Thông thường, vấn đề nằm ở hệ thống, chứ không phải con người. Nếu bạn đặt những người giỏi vào hệ thống tồi, bạn sẽ nhận được kết quả tồi. Muốn có hoa tươi, bạn phải chăm tưới nước. – (Trang 325)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-08-min
9. Khi bạn học cách lắng nghe người khác một cách sâu sắc, bạn sẽ khám phá ra những sự khác biệt lớn trong góc nhìn. Bạn cũng sẽ bắt đầu coi trọng ảnh hưởng của sự khác biệt này khi mọi người nỗ lực làm việc cùng nhau trong các tình huống tương thuộc. – (Trang 359)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-09-min
10. Thành công cá nhân mỗi ngày – hãy dành tối thiểu một giờ mỗi ngày để làm mới thể chất, tinh thần và trí tuệ – đó là chìa khóa để phát triển cả “7 Thói quen”, và điều này hoàn toàn nằm trong Phạm vi ảnh hưởng của bạn. – (Trang 435)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

7-thoi-quen-hieu-qua-10-min

Mỹ Linh