trich-dan-sach-uoc-mo-min

Trích dẫn sách hay về Ước mơ

Bạn là nhà cách mạng duy nhất trong cuộc đời của mình. ( Trẻ và vụng về – Trang 36) >> Xem thông tin sách ở  hoặc  hoặc  hoặc Không phải