Trích dẫn hay trong sách Ai Che Lưng Cho Bạn

1. “Tích lũy kiến thức là một quá trình không có một điểm dừng
duy nhất” – (Trang 36)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-01-min
2. Khi xảy ra chuyện, chúng ta mất quyền kiểm soát điểm yếu của mình, kết quả là chúng ta có những hành vi tự làm hại mình. – (Trang 36)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-02-min
3. Tao nhã là nghệ thuật sử dụng nỗ lực ít nhất để tạo hiệu quả cao nhất, quyền năng cao nhất, và thành công cao nhất trong cuộc sống. – (Trang 38)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-03-min
4. Internet là một công cụ quan trọng, nhưng nó không phải là câu trả lời. – (Trang 45)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-04-min
5. Trong thời đại thông tin, thành công không đòi hỏi năng suất mà là hiệu quả. – (Trang 44)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-05-min
6. Trách nhiệm đề cập đến việc bạn sẽ theo đuổi đến cùng những lời hứa bạn đã đưa ra với người khác. – (Trang 73)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-06-min
7. Đa số các tổ chức bị bao vây trong thực tiễn và hiện tại. – (Trang 44)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-07-min
8. Sự thẳng thắn là quyền tự do hoàn toàn thành thật với những người bạn tâm tình. – (Trang 73)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-08-min
9. Đa số mọi người hiện nay tìm đến công việc không chỉ vì tiền lương. – (Trang 46)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-09-min
10. Khái niệm kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác sẽ không làm thay đổi bản thân bạn. – (Trang 58)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-che-lung-cho-ban-10-min

Mỹ Linh