Thư viện ở Đắk Nông (2+)

1. Thư Viện Tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Số 90, đường 23/3, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Facebook: https://www.facebook.com/Thuvientinhdaknong/

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – Thứ 6 : 7:30 – 11:00, 13:30 – 17:00

SĐT: 05013549133

2. Không Gian Đọc Minh Anh

Địa chỉ: CLB chuyên biệt Thiện Tâm, Số nhà 07, Thôn 8a, Xã Đăk Lao, Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Facebook: https://www.facebook.com/minhanhdaknong

SĐT: 0968167072

Minh Khuê