Trích dẫn hay trong sách Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi

1. Lưu ý tới những thay đổi nhỏ sẽ giúp bạn thích ứng tốt hơn với những thay đổi lớn hơn. – (Trang 87)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-01-min
2. Khi thay đổi niềm tin thì người ta sẽ thay đổi luôn hành động của mình. – (Trang 83)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-02-min
3. Thay đổi là điều luôn diễn ra. – (Trang 97)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-03-min
4. Việc suy nghĩ một điều đúng sẽ giúp người ta khỏe khoắn hơn. – (Trang 88)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-04-min
5. Cuộc đời không luôn là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp bất cứ vật cản nào. – (Trang 101)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-05-min
6. Những nỗi sợ hãi thái quá ngăn cản cậu đến với những cơ hội mới. – (Trang 94)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-06-min
7. Người ta có thể chú ý hơn đến việc đơn giản mọi sự việc, để linh động và có thể phản ứng nhanh chóng. – (Trang 92)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-07-min
8. Rào cản lớn nhất đối với sự thay đổi nằm trong bản thân mỗi người. – (Trang 93)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-08-min
9. Thích ứng với những thay đổi hay vượt qua nghịch cảnh cũng có tác dụng tốt như một sự nghỉ ngơi. – (Trang 16)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-09-min
10. Miếng pho mát càng quan trọng bao nhiêu thì người ta càng muốn giữ chặt nó bấy nhiêu. – (Trang 38)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Ai-lay-mieng-pho-mat-cua-toi-10-min

Mỹ Linh