Trích dẫn hay trong sách Thẻ Điểm Cân Bằng Cá Nhân

1. Họ kết luận rằng, về cơ bản, những ai hết lòng tận tụy trong công việc sẽ có mối quan hệ đồng nghiệp tốt hơn là những người có  ức độ tận tụy thấp hơn. – (Trang 21)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-01-min
2. Hoài bão cá nhân, được tạo nên từ sứ đạt và toàn bộ cuộc mệnh cá nhân, tầm nhìn và các vai trò chính, cho phép thể hiện các ý định, tính cách, lý tưởng và động lực thúc đẩy cũng như giúp bạn có thêm những hiểu biết sâu sắc về bản thân. Ralph Waldo Emerson, đã phát biểu: “Hoài bão cá nhân là hạt mầm cho sự phát triển của tất cả những lợi ích cao quý”. – (Trang 48)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-02-min
3. Thái độ tuy nhỏ nhưng tạo nên những sự khác biệt rất lớn – (Trang 51)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-03-min
4. “Công việc của con người là khám phá ra thế giới của mình và sau đó cống hiến hết mình cho nó” – (Trang 72)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-04-min
5. Hạnh phúc đích thực chỉ đến từ một điều: đạt được mục tiêu, cho dù đó là trong cuộc sống riêng, trong công việc hay cái gì khác. Bạn sẽ hạnh phúc khi cảm thấy mình đang trưởng thành. Khi bạn cảm thấy mình đang đóng góp và thăng tiến đúng hướng đã mơ ước, bạn sẽ thấy mình có năng lượng và sinh lực vô hạn. – (Trang 172)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-05-min
6. Tất cả chúng ta đều nhận thức được về các quyền công dân của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thường không thừa nhận các trách nhiệm đi đôi với mỗi quyền đó. Trách nhiệm của chúng ta là hướng tới cộng đồng như một tổng thể, cũng như cộng đồng hướng tới gia đình chúng ta – (Trang 204)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-06-min
7. Phát triển các chương trình truyền thông nhấn mạnh vào đạo đức công ty và đạo đức cá nhân để cung cấp thông tin và thúc đẩy nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp, các cổ đông và công chúng. – (Trang 215)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-07-min
8. Sống là lựa chọn. Nhưng để lựa chọn đúng bạn phải biết mình là ai và mình ủng hộ điều gì, mình muốn đi đâu và tại sao mình muốn đến đó. – (Trang 224)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-08-min
9. Ngày nay, rất nhiều cách giáo dục không hề hiệu quả. Thường thì chúng ta để cho những người trẻ tuổi cắt hoa trong khi nhẽ ra chúng ta nên dạy họ cách trồng cây cối của chính họ – (Trang 265)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-09-min
10. Con người bạn chính là sự bộc lộ của bản tính sâu kín nhất. Bản tính sẽ phản ánh ý chí. Ý chí sẽ phản ánh hành vi. Hành vi sẽ phản ánh số phận. – (Trang 276)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

the-diem-can-bang-ca-nhan-10-min

Mỹ Linh