Trích dẫn hay trong sách Những Bài Học Đầu Tư Từ Warren Buffett

1. Điểm căn bản nhất để hiểu về kế toán đó là nó là một biểu mẫu. Và giống như một biểu mẫu, nó có thể bị thao túng. – (Trang 35)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-01-min
2. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, đồng thời tìm kiếm những chủ sở hữu khác nhau mà mối quan tâm chính của họ thay đổi từ lợi tức hiện tại cao cho tới sự tăng trưởng nguồn vốn dài hạn hay sự bùng nổ trên thị trường chứng khoán, v.v… – (Trang 45)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-02-min
3. Thật không may, “dài hạn” đem đến cho các giám đốc nhiều không gian để lách. Nếu họ không chính trực hoặc không có khả năng tư duy độc lập, họ có thể làm tổn hại lớn cho các cổ đông trong khi vẫn tự xưng là đang hành động vì mục đích lâu dài của cổ đông – (Trang 63)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-03-min
4. Vì vậy, các cổ đông của chúng tôi có thêm một đặc quyền là, mặc dù đặc quyền này ở những công ty cổ phần không công khai được thực hiện theo định kỳ bởi các chủ sở hữu doanh nghiệp, hầu hết được thực hiện hoàn toàn bởi ban quản lý ở những doanh nghiệp đại chúng. – (Trang 75)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-04-min
5. Kết luận rõ ràng là: Các quyền chọn mua cổ phiếu nên được định giá theo giá trị thực của doanh nghiệp. – (Trang 90)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-05-min
6. Nếu đã vào cuộc chơi 30 phút nhưng bạn vẫn không biết ai là thằng khờ, thì bạn chính là thằng khờ – (Trang 99)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-06-min
7. Quan sát thấy rằng thị trường thường xuyên có hiệu quả, họ đã đi đến kết luận không chính xác rằng thị trường luôn hiệu quả. Sự khác biệt giữa các mệnh đề này giống như ngày và đêm. – (Trang 111)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-07-min
8. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các doanh nghiệp lớn với đặc điểm kinh tế đáng thèm muốn, dễ hiểu và bền vững được điều hành bởi những quản lý có tài năng và theo định hướng cổ đông. – (Trang 123)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-08-min
9. Một môi trường thay đổi nhanh chóng trong ngành có thể mang lại cơ hội cho những chiến thắng rất lớn, nhưng nó cũng loại bỏ sự chắc chắn mà chúng tôi tìm kiếm. – (Trang 138)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-09-min
10. Điều này dẫn ngay tới một bài học liên quan: Những tay đua ngựa giỏi sẽ làm tốt khi cưỡi những con ngựa tốt, chứ không phải khi cưỡi những con ngựa còm. – (Trang 145)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nhung-bai-hoc-dau-tu-tu-warren-buffett-10-min

Mỹ Linh