Trích dẫn hay trong sách Nghệ Thuật Bán Hàng Bằng Câu Chuyện

1. Ở giai đoạn này, mục tiêu trong câu chuyện của bạn là lôi kéo khách hàng tiềm năng chịu gặp gỡ bạn – để cho họ thoáng hiểu được họ sẽ bỏ lỡ gì nếu sau đó không nói chuyện với bạn. – (Trang 65)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-05-min
2. Đầu tiên là những câu chuyện mang tính riêng tư, cá nhân kể về chính họ, giúp bạn hiểu rõ họ hơn về con người họ. – (Trang 83)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-04-min
3. Con người chán ghét sự im lặng trong một cuộc đối thoại cũng giống như tự nhiên thì sợ vùng chân không. – (Trang 88)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-01-min
4. Người ta không mua cái bạn làm; họ mua lý do bạn làm nó. – (Trang 99)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-02-min
5. Đầu tiên, hãy cho tôi biết khi nào bạn không thể giúp tôi. Và thứ hai, nói cho tôi khi nào bạn mắc sai lầm trước khi tôi biết được từ người khác. – (Trang 103)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-06-min
6. Chúng ta tin vào điều người khác nói nhiều hơn điều một doanh nghiệp nói. – (Trang 135)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-08-min
7. Bạn không thể đánh bại một câu chuyện bằng một sự iệc. Bạn chỉ có thể đánh bại nó bằng một câu chuyện.. – (Trang 154)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-03-min
8. Phát hiện ra những ý kiến sáng suốt mà không hiệu quả khi chào sản phẩm với khách hàng tiềm năng, và cũng có những ý chưa kịp có hiệu quả. Bạn cũng nên cởi mở đối với những nguồn tài liệu ngoài dự kiến cho câu chuyện. – (Trang 157)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-07-min
9. Một vấn đề thích hợp trong câu chuyện tồn tại khi nào có trạng thái sự tương phản giữa trạng thái ban đầu và mục tiêu kỳ vọng, và khi không có giải pháp sẵn có nào dành cho người giải quyết vấn đề”. “Không có giải pháp sẵn có” là mấu chốt. – (Trang 213)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-09-min
10. Hãy chọn vị trí để đặt khán giả vào, dựa theo loại cảm xúc bạn đang cố gắng gợi ra từ họ. – (Trang 312)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nghe-thuat-ban-hang-bang-cau-chuyen-10-min

Mỹ Linh