Trích dẫn hay trong Napoleon Hill Người Thầy Đời Tôi

1. Napoleon Hill đã nói rằng, khi sinh ra, mỗi người mang theo mình hai chiếc phong bị dán kín. Một chiếc chứa dựng bảng kê của cải vật chất mà ta sẽ có được bằng cách sử dụng trí tuệ để đạt được những mong cầu trong cuộc sống. Chiếc còn lại là danh sách những khoản tiền phạt mà ta buộc phải trả bởi sự lơ là trong việc nhận biết và sử dụng trí lực của mình. – (Trang 14)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-01-min
2. Họ bắt đầu than thở và Chúa Jesus khuyên rằng khi một người yêu cầu con bước một bước, hãy tiến lên hai bước nghĩa là làm nhiều hơn người khác mong đợi. Điều đó vẫn đúng khi chúng ta nói về thành công ngày nay. – (Trang 51)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-02-min
3. Thật tuyệt vời khi nó thực sự hiệu quả. Không cần có đũa thần, nhưng người thành công sẽ làm một số điều trong khi những người khác không biết hoặc không sản sáng làm. Tất cả đều bắt đầu từ bên trong chúng ta. Những gì bên ngoài chỉ đơn giản là sự phản ảnh những gì bên trong chúng ta, cả giàu và nghèo cũng vậy. – (Trang 53)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-03-min
4. Tôi không quan tâm là bạn là ai hay từng lầm đường lạc lối. Chúng ta lớn lên trong một môi trường xã hội và đúng là có những thứ là không thể thay đổi, ví dụ như môi trường sống xung quanh. Chúng ta có thể gặp rất nhiều cản trở nhưng chúng ta cũng có thể thực hiện nhiều việc để định hình bản thân. – (Trang 59)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-04-min
5. Ảo tưởng chính là tự lừa dối bản thân, là không đối mặt với thực tế. Mặc dù có câu nói rằng “giới hạn duy nhất” là giới hạn ta đặt ra trong tâm tưởng, nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc đến một số giới hạn. – (Trang 66)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-05-min
6. Bà ấy nói rằng: “Khi cảm thấy quá lo lắng về mọi thứ, tôi ra sau vườn và cuốc đất. Tôi không thể vừa cuốc đất, vừa lo lắng được.” Bà ấy thay thế suy nghĩ, lời nói bằng hành động. – (Trang 68)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-06-min
7. Tại sao phải chờ đến lúc chết bạn mới có thể để lại một cái gì đó? Đừng chỉ để lại di sản, hãy sống như một di sản. – (Trang 82)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-07-min
8. Khi tách những việc quan trọng ra khỏi những thứ không quan trọng, bạn có thể mắc sai lầm. Bạn có thể chọn sai đầu việc hay việc đó có thể không mang lại bất kì một lợi ích vật chất nào, nhưng tôi lại có cảm giác rằng nó là thứ cần nhiều sự chú ý nhất ngay khi đọc danh sách công việc lần đầu tiên. – (Trang 92)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-08-min
9. Như tôi đã nói, tôi đã đến gần nơi cuối cầu vòng của minh với niềm tin vững chắc rằng, không có gì trên thế giới nảy có thể ngăn cản tôi đi đến đích, lấy được “hũ vàng” của mình và mọi thứ khác mà một người tìm kiếm thành công cho rằng họ có thể mong đợi những phần thưởng tuyệt vời đó. – (Trang 200)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-09-min
10. Thời gian chữa khỏi gần như tất cả mọi thứ bệnh tật hoặc thiếu hiểu biết và hầu hết chúng ta đều có lúc mắc cả hai thứ. – (Trang 203)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Napoleon-Hill-nguoi-thay-doi-toi-10-min

Mỹ Linh