Trích dẫn hay trong sách Hành Trình Về Phương Đông

1. Sử dụng tiền bạc đúng cách là một vấn đề, còn để nó cám dỗ lại là một vấn đề khác. – (Trang 166)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-01-min
2. Thực ra, khi sống và chết con người không thay đổi bao nhiêu. – (Trang 206)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-02-min
3. Khoa học đã tạo cho con người nhiều vấn đề hơn là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. – (Trang 111)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-03-min
4. Tư tưởng con người chỉ chân chính khi họ thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. – (Trang 191)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-04-min
5. Bao giờ chúng ta còn là nô lệ của dục vọng, chúng ta không sao đạt được hạnh phúc. – (Trang 109)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-05-min
6. Chỉ khi nào hoàn toàn tự do, con người mới thực sự bình an và giải thoát. – (Trang 91)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-06-min
7. Sự mở mang trí tuệ giống như máy thu thanh, và các rung động ví như các tần sóng. – (Trang 215)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-07-min
8. Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, càng sợ hãi thì càng đau khổ. – (Trang 109)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-08-min
9. Vật chất là một nô bộc tốt nhưng cũng là một chủ nhân xấu. – (Trang 169)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-09-min
10. Muốn khai mở quyền năng, con người phải tiếp nhận các bài học ở cõi trần. – (Trang 215)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hanh-trinh-ve-phuong-dong-10-min

Mỹ Linh