Trích dẫn hay trong sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

1. Sự lắng nghe khiến người ta thấy mình đặc biệt. – (Trang 145)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-01-min
2. Bạn chỉ có một thời ngắn ngủi trong đời để ghi dấu ấn của mình. – (Trang 216)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-02-min
3. Cuộc sống rộng ra hoặc co lại tùy vào ý chí muốn tiến thẳng vào nỗi sợ của mình. – (Trang 16)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-03-min
4. Cách duy nhất để thật sự gia tăng quyền lực là cho đi quyền lực. – (Trang 75)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-04-min
5. Hãy thực hiện những gì bạn sợ, bạn sẽ tỏa sáng. – (Trang 16)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-05-min
6. Nhận thức sẽ hình thành lựa chọn. Lựa chọn sẽ hình thành kết quả. – (Trang 42)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-06-min
7. Cuối cùng cuộc sống luôn công bằng, hãy tin ở nó. – (Trang 15)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-07-min
8. Sợ hãi là cái chết sẽ dần dẫn ta đến chỗ hoàn toàn tiêu vong. – (Trang 16)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-08-min
9. Một cuộc đời xuất sắc sẽ bắt đầu từ một cuộc đời đích thực. – (Trang 173)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-09-min
10. Đừng chuẩn bị câu đáp trả trong lúc nghe người khác nói. – (Trang 145)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Doi-ngan-dung-ngu-dai-10-min

Mỹ Linh