Trích dẫn hay trong sách Đắc Nhân Tâm

1. Người ta có thể đánh giá tính cách của một con người bằng cách làm cho người ấy nổi giận – (Trang 211)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-01-min
2. Tôi không nói xấu ai mà chỉ nói những điều tốt đẹp tôi được biết về họ – (Trang 57)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-02-min
3. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn cả đời – (Trang 147)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-03-min
4. Nụ cười đem lại hạnh phúc trong gia đình, mang lại cảm hứng, thiện chí trong công việc và làm ấm áp thêm tình bạn – (Trang 147)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-04-min
5. Nụ cười không tốn kém mà đem lại rất nhiều thứ – (Trang 147)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-05-min
6. Khi nghe đối phương trình bày, trước hết hãy chú ý đến những điểm mà bạn tán thành – (Trang 211)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-06-min
7. Hãy đối xử với người khác theo cách mà mình muốn được đối xử – (Trang 183)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-07-min
8. Lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ đến người đối diện – (Trang 163)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-08-min
9. Hãy tìm cách xây nên nhứng nhịp cầu chia sẻ, cảm thông – (Trang 211)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-09-min
10. Tự thể hiện mình là nhu cầu có bản của mỗi con người – (Trang 114)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Dac-nhan-tam-10-min

Mỹ Linh