Thư viện ở Quận 5 (2+)

1. Thư Viện Đủng Đỉnh Đọc

Địa chỉ: 57/21 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/dungdinhdoc

2. Thư Viện Quận 5

Địa chỉ: 105 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/ttvhq5

Minh Khuê