Thư viện ở Quận 10 (2+)

1. Nhà Nhiều Lá

Địa chỉ: Lầu 3, 11A Hoà Hưng, phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/nhanhieula.7122020

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – CN : 9:00 – 20:00

SĐT: 0916850712

2. Thư Viện Quận 10

Địa chỉ: 141 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/people/Thuvienquan10

Minh Khuê