Những trích dẫn hay trong sách Muôn kiếp nhân sinh

1. Thông minh mà thiếu trí tuệ sẽ đưa con người vào những nhận xét sai lầm – (Trang 83)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-01-min

2. Chúng ta học để biết rõ chúng ta thật sự là ai – (Trang 165)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-02-min

3. Con người thật ra chỉ là nhưng năng lượng trong vũ trụ – (Trang 165)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-03-min

4. Người có đức tin thì dễ tuân theo những răn dạy lý thuyết – (Trang 170)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-04-min

5. Muốn sống thoải mái, trước hết con người phải khỏe mạnh thông qua việc vạn động và nghỉ ngơi đúng nghĩa – (Trang 184)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-05-min

6. Con người có thể hoạt động cả đời để tìm kiếm sự giàu sang, nhưng họ vẫn không cảm thấy thỏa mãn – (Trang 193)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-06-min

7. Trên con đường tiến hóa để trở nên tốt đẹp hơn, con người phải thanh lọc nhưng điều ô nhược – (Trang 211)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-07-min

8. Sợ hãi là một dạng cảm xúc tiêu cực làm trì trệ sự tiến hóa trong tự nhiên – (Trang 211)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-08-min

9. Nếu nó được sống trong yêu thương nó sẽ biết thương yêu – (Trang 277)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-09-min

10. Tình thương là một loại năng lực có thể làm chuyển hóa chữa lành mọi bệnh tật – (Trang 281)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Muon-kiep-nhan-sinh-10-min

Huyền Trang