Trích dẫn hay trong sách Không diệt không sinh đừng sợ hãi

1. Không sợ hãi là nền tảng của sự an vui. Khi nào còn sợ hãi thì chúng ta không thể có hạnh phúc. – (Trang 43)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-01-min

2. Bản chất thực sự của mọi sự vật là không sinh không diệt, không đến – không đi – (Trang 43)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-02-min

3. Bạn là thứ mà bạn muốn trở thành – (Trang 46)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-03-min

4. Khi chúng ta chạy đuổi theo một thứ gì, muốn nắm bắt nó, ta sẽ đau khổ – (Trang 46)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-04-min

5. Vô thường nghĩa là luôn luôn thay đổi. – (Trang 47) 

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-05-min

6. Không đến không đi là bản thể chân thật của thực tại. Bạn không từ đâu tới, bạn cũng không đi về đâu – (Trang 54)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-06-min

7. Khi nào trong bạn còn có cái lo sợ thì hạnh phúc của bạn không được hoàn toàn – (Trang 58)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-07-min

8. Bạn không thể nói một sự vật là có đó chỉ vì nó biểu lộ ra. – (Trang 59)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-08-min

9. Chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong hiện tại, đó là những giây phút duy nhất mà ta có – (Trang 64)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-09-min

10. Khi sống với hiện tại, ta có thể sống với hạnh phúc thật sự. – (Trang 65)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng 

Khong-diet-khong-sinh-dung-so-hai-10-min

Huyền Trang