Thư viện ở Thái Bình (8)

1. Không gian đọc Hy Vọng

Địa chỉ: Số nhà 39, đường số 33 , tổ 19 phường Trần Lãm, Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/dohacu1984

Điện thoại: 0365 358 047

2. Không gian đọc Niềm Tin

Địa chỉ: Xóm 3, thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/anhsao.bang.73307634

Điện thoại: 0364.837.829

3. Không gian đọc Ước Mơ

Địa chỉ: Thôn Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027159302131

Điện thoại: 0328.168.438

4. Không gian đọc Lan Phương

Địa chỉ: Thôn Diêm Trì, xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/to.lanphuong.10

Điện thoại: 0386.166.118

5. Không gian đọc Từ Bi và Trí Tuệ

Địa chỉ: Số nhà 146B, Đường Ngô Thì Nhậm, Tổ 41A, Phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/nga.nguyen.31105674

Điện thoại: 0979.883.410

6. Thư viện Thảo Hưng

Địa chỉ: Thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/thaohung.thuvien.9

Điện thoại: 0919.584.228

7. Không gian đọc An Dục

Địa chỉ: Xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ,Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/duong.l.nga

8. Không gian đọc An Lạc

Địa chỉ: Nhà chú Đỗ Văn Hảo, Thôn An Lạc 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình

Facebook: https://www.facebook.com/muathu.giotnang.1

Điện thoại: 0347 539 486 và 0915 637 486

Huyền Trang