Thư viện ở Hải Phòng (2)

1. Thư viện miễn phí quận Lê Chân

Địa chỉ: 195 Hai Bà Trưng, TP. Hải Phòng

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076183353382

2. Không gian đọc Ánh Sáng

Địa chỉ: Thôn Thạch Lựu, An Thái, An Lão, TP. Hải Phòng

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100030648120134

Mỹ Linh