Quán cafe ở Huyền Trân Công Chúa (5+ quán)

1. Tiệm Cà Phê 81

Địa chỉ: 81 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphedoivongcanh

2. SALA Souvenir & Coffee

Địa chỉ: 71 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/JuicyJuice.lang.Huong

3. Làng Hương Garden

Địa chỉ: 77 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089114034977

4. Tiệm Cà Phê Vọng Cảnh

Địa chỉ: 87 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

5. Tiem ca phe

Địa chỉ: 84 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Mỹ Linh