Quán cafe ở Yết Kiêu (4+ quán)

1. O2 Cafe

Địa chỉ: 83 Yết Kiêu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/O2CoffeeTea/

2. Coffee Sun

Địa chỉ: 4-5 Yết Kiêu, TP Huế

3. Cà Phê Phương Linh

Địa chỉ: 29 Yết Kiêu, TP Huế

4. Trí Coffee

Địa chỉ: 23 Yết Kiêu, TP Huế

Mỹ Linh