Trích dẫn hay trong sách Tư Duy Lãnh Đạo, Hành Động Lãnh Đạo

1. Năng lực tạo động lực và truyền cảm hứng dwaj vào khả năng truyền đạt ý nghĩa của bạn và mục đích công việc của những người tham gia. – (Trang 34)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-01-min
2. Nhiều nhà quản lý thành công và tài năng vướng phải chứng khiếm tầm nhìn. – (Trang 62)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-04jpg-min
3. Hơn hết, mọi người không ủng hộ vì những lý do nặng tính lý thuyết và trừu tượng, mọi người ủng hộ vì bạn đã kết nối với họ với tư cách cá nhân theo một kiểu nào đó. – (Trang 64)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-05-min
4. Do vậy, tại sao nằm ở trung tâm của vòng tròn vàng về khơi gợi cảm hứng. – (Trang 74)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-06-min
5. Nếu ngoài kia không có thứ gì hợp với bạn thì hãy tự tạo ra nó. – (Trang 83)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-02-min
6. Qua thời gian, chi phí cơ hội để học điều mới sẽ trở nên quá cao. – (Trang 94)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-03-min
7. Cần nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu các thành viên của các bộ tộc khác, điều này dẫn chúng ta đến nguyên tắc thứ hai của việc hình thành mối quan hệ: nguyên tắc về sự lười biếng. – (Trang 101)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-07-min
8. Khi người ta tiến lên vị trí lãnh đạo, một số chấp nhận việc ngày càng phụ thuộc vào người khác và tìm cách biến đổi nó thành quyền lợi chung. – (Trang 108)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-08-min
9. Ở môi trường làm việc, nếu ta tự bao quanh mình bằng những người giống ta và những người mà ta đã làm việc chung từ trước, mạng lưới quan hệ sẽ tạo ra một không gian phản xạ mà trong đó không có thông tin mới nào được tạo ra vì mọi người đều có cùng một nguồn. – (Trang 124)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-09-min
10. Duy trì quan hệ xã hội một cách thường xuyên với những người ngồi cùng thuyền hay đã sang đến bờ bên kia là điều vô cùng quan trọng cho sự thay đổi lâu dài, vì họ có thể xác nhận và tạo hình cho sự chuyển đổi đến vị trí lãnh đạo của bạn. – (Trang 143)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-lanh-dao-hanh-dong-lanh-dao-10-min

Mỹ Linh