Trích dẫn hay trong sách Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

1. Mỗi người là một nhà lãnh đạo vì đều có ảnh hưởng đến một ai đó. – (Trang 41)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-01-min
2. Hiệu quả là nền tảng của sự tồn tại. Hiệu suất là nền tảng của thành công. – (Trang 49)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-02-min
3. Người ta khi sinh ra thì hai bàn tay nắm, còn khi lâm chung thì hai bàn tay mở. Cuộc sống luôn lấy đi những thứ mà chúng ta cho là rất quan trọng. – (Trang 67)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-04-min
4. Chúng ta không thể chỉ bảo người khác nhiều hơn những gì bản thân ta biết. – (Trang 82)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-08-min
5. Những mong muốn tức thời đã thay thế các giá trị mang ý nghĩa vĩnh cửu. – (Trang 85)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-07-min
6. Để trở thành một nhà lãnh đạo, bạn phải có thái độ sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới trong suốt cuộc đời. Năng lực lãnh đạo của bạn dựa vào khả năng đánh giá ý tưởng mới và biết phân biệt thay đổi để thay đổi hoặc thay đổi vì mục đích cá nhân của bạn. – (Trang 93)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-06-min
7. Một số người sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi nếu nó không gây khó khăn hay làm họ tổn thất bất cứ thứ gì. – (Trang 103)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-05-min
8. Đừng xô hàng rào đổ cho đến khi bạn biết lý do nó đã được dựng lên – (Trang 119)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-03-min
9. Chúng ta không thể tiếp tục sống mà không thật sự tin tưởng chính mình. – (Trang 165)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-09-min
10. Họ nhận thức rõ rằng cú đấm hạ gục họ không phải là cú đấm mạnh nhất, mà là cú đấm họ không lường trước. – (Trang 140)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

phat-trien-ky-nang-lanh-dao-10-min

Mỹ Linh