Trích dẫn hay trong sách Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

1. Tất cả chúng ta đều cần phải bắt đầu thể hiên tinh thần lãnh đạo, Blake, bất kể chúng ta đang ở vị trí nào. – (Trang 28)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-04-min
2. Khả năng cao nhất của con người là khả năng mỗi người phải lựa chọn cách chúng ta phản ứng với môi trường xung quanh mình. – (Trang 31)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-01-min
3. Nhà lãnh đạo là những người sẵn sàng làm những việc mà những người thất bại không sẵn sàng làm – mặc dù có thể họ cũng không thích làm – (Trang 49)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-02-min
4. Anh sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ khi anh chết đi – (Trang 52)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-05-min
5. Anh chỉ cần làm những gì tôi khuyên anh nên làm, và Lãnh-đạo-Không-cần-Chức-danh. Bằng cách truyền tinh thần lãnh đạo vào mọi việc anh làm, vào mọi thứ anh chạm đến, anh sẽ có thể sống một cuộc sống phi thường. Anh sẽ có thể thật sự nhận ra tài năng thiên bẩm của mình. – (Trang 63)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-06-min
6. Một trong những sự tự do lớn nhất mà mỗi người chúng ta đều có là tự do lựa chọn cách nhìn nhận vai trò của mình trong thế giới – (Trang 72)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-03-min
7. Không thể xây dựng một nấc thang đi đến thành công trên nền tảng của sự bào chữa được – (Trang 77)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-07-min
8. Không ai là không quan trọng cả. Không ai là người thừa cả. Mọi người và mọi công việc đều quan trọng, và tất cả mọi công việc đều có ý nghĩa với triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-danh. – (Trang 87)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-08-min
9. Tập trung vào cái tốt nhất và Bỏ qua tất cả thứ còn lại – (Trang 163)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-09-min
10. Để Trở Thành Một Lãnh Đạo Vĩ Đại, Trước Tiên Hãy Là Một Con Người Vĩ Đại. – (Trang 219)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-10-min

Mỹ Linh