Trích dẫn hay trong Năm Tháng Nhọc Nhằn, Năm Tháng Nhớ Thương

1. Nhưng, tôi nhận ra, con người ta đến một độ tuổi nào đó, sau những trải nghiệm sâu xa cuộc đời, mới biết yêu thương; – (Trang 27)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-01-min
2. Nạn đói năm 1945 để lại cho tuổi thơ của tôi những ấn tượng khủng khiếp không thể phai nhoà. – (Trang 36)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-02-min
3. Văn học và văn hóa ở thời kì này đã tạo ra được ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với thế hệ chúng tôi. – (Trang 41)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-03-min
4. Nhìn người khó nhọc vì cuộc mưu sinh lại thấy mình quá ư sung sướng, lại thấy mình nhẹ tênh tênh. – (Trang 56)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-04-min
5. Hay vì tôi lúc đó còn non nớt quá chưa hiểu được những ngoắt ngoéo bí ẩn của cuộc sống, như sau này, những năm 60 và 80 của thế kỉ, tôi thâm nhập vào thực tế nông thôn ở những vùng khác. – (Trang 67)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-05-min
6. Cái tên riêng, tách ta khỏi bối cảnh, để không lẫn với mọi người. phai chỉ là ở trường hợp của tôi. Nó cho ta ý thức mạnh mẽ về cá thể ta. Bình thường là thế. Còn khá ra thì nó có thể là một thứ thương hiệu, một thứ của cải nữa. – (Trang 80)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-06-min
7. Có lẽ Nam Cao đã nói đúng, quen rồi. Còn với những kẻ như tôi, cưỡi ngựa xem hoa đi qua, có chăng còn lại là một nỗi buồn, một niềm thương, một nỗi nhớ vương vương. – (Trang 93)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-07-min
8. Cuộc kết thân của tôi với các cán bộ chính trị đã vào hồi chung cuộc. Chúng tôi giống nhau và còn những điểm khác nhau. Và câu chuyện của tôi không phải là cá biệt. Ở nhiều bạn tôi, sự phân ly còn nặng nề hơn rất nhiều, nó là những vở bi kịch thật sự. – (Trang 124)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-08-min
9. Với tôi, lớp học là một cuộc khai sáng. Cũng còn là vì tôi được sống trong môi trường bạn bè đồng nghiệp và học tập được họ rất nhiều. Mỗi người là một mảnh đời tươi rói sự sống. – (Trang 158)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-09-min
10. Phổ biến trong cơ quan, xã hội là quan niệm sau đây: Không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng. Công bằng! Công bằng đến mức chi li, là yêu cầu tối đa! – (Trang 205)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

nam-thang-nhoc-nhan-nam-thang-nho-thuong-10-min

Mỹ Linh