Trích dẫn hay trong sách Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

1. Hãy coi marketing là một khoản đầu tư, chứ không phải là tiêu phí. – (Trang 23)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-01-min
2. “Một người làm marketing du kích biết đầu là đối tượng khách hàng lý tưởng và các đối thủ đang làm gì để chăm sóc họ. cho động” – (Trang 49)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-02-min

3. Đôi khi, marketing chỉ đơn giản là khi bạn biết mua bán cái gì và mua bán với ai, công việc kinh doanh của bạn sẽ thuận lợi hơn – (Trang 57)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-03-min
4. Đối lập với marketing trọng điểm là marketing hàng loạt. – (Trang 85)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-04-min
5. Tất cả mọi người không phải là thị trường mục tiêu. Tất cả mọi người cũng không phải là thị trường trọng điểm – (Trang 95)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-05-min
6. Thu hút khách hàng tiềm năng là công việc quan trọng số một. Công việc số hai là biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự sẽ trả tiền cho sản phẩm của bạn. Công việc số ba là giữ những khách hàng đó. Kế hoạch marketing chính là cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện từng công việc. – (Trang 105)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-06-min
7. Mục đích xây dựng thương hiệu là truyền bá, kết nối thị trường mục tiêu với những gì mà thương hiệu của bạn thể hiện. – (Trang 131)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-07-min
8. Biết những người có thể giúp đỡ bạn nhiều nhất để có nhiều người giới thiệu và tạo quan hệ trong những ngành tương tự chính là mục tiêu lớn nhất của bạn khi lập mạng lưới – (Trang 187)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-08-min
9. Marketing liên kết sẽ hợp lý khi hai công ty có thị trường mục tiêu, triển vọng, và giá trị giống nhau. – (Trang 198)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-09-min
10. Chuẩn bị cũng là một phần của bản hàng trực tiếp. Phải qua đào tạo và kinh nghiệm chúng ta mới có thể biết nên nói gì và nói lúc nào. – (Trang 211)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

marketing-du-kich-trong-30-ngay-10-min

Mỹ Linh