Trích dẫn hay trong sách Hoàng Tử Bé

1. Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy – (Trang 80)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-01-min
2. Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ mình đứng cả – (Trang 81)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-02-min
3. Những người lớn nhất định là rất, rất kì quặc – (Trang 52)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-03-min
4. Vì chẳng hạn như bốn giờ chiều cậu đến, thế là từ ba giờ, mình đã thấy vui – (Trang 78)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-04-min
5. Mọi người có những ngôi sao, không của ai giống của ai. – (Trang 96)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-05-min
6. Cái mà ta thấy đây chỉ là cái vỏ. Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được. – (Trang 88)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-06-min
7. Tiếng nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu nhầm – (Trang 77)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-07-min
8. Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã thân quen – (Trang 77)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-08-min
9. Mắt vốn mù lòa. Phải dùng trái tim mà tìm kiếm. – (Trang 90)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-09-min
10. Nhưng nếu cậu làm cho tớ quen thân cậu, đời tớ sẽ như chói chang ánh sáng mặt trời. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác – (Trang 77)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hoang-tu-be-10-min

Mỹ Linh