Trích dẫn hay trong sách Hiểu Về Trái Tim

1. Hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca chỉ là sự bất như ý mà thôi. – (Trang 22)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-01-min
2. Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác. – (Trang 21)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-02-min
3. Càng bớt tự ái là càng bớt khổ đau. – (Trang 25)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-03-min
4. Chia lìa lại là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại mình để tạo ra cái duyên mới tốt đẹp hơn trong tương lai. – (Trang 21)

> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim ĐồngHieu-ve-trai-tim-04-min
5. Yêu thương là cho đi trọn vẹn chứ không nhận lãnh về mình. – (Trang 10)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-05-min
6. Khổ đau là một thực tại không thể chối cãi. – (Trang 25)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-06-min
7. Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. – (Trang 22)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-07-min
8. Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. – (Trang 25)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-08-min
9. Có lẽ, cái đau thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia lìa. – (Trang 21)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-09-min
10. Khi hoàn cảnh biến động thì ta vẫn an nhiên bất động. – (Trang 23)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

Hieu-ve-trai-tim-10-min

Mỹ Linh