Trích dẫn hay trong sách Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

1. Nền tảng là một khái niệm đơn giản mang tính đột phá có thể thay đổi hoàn toàn việc kinh doanh, nền kinh tế và xã hội nói chung – (Trang 22)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-01-min
2. Nền tảng đánh bại đường ống bằng cách sử dụng các công cụ dựa vào dữ liệu để tạo ra vòng lặp phản hồi cộng đồng – (Trang 30)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-02-min
3. Trong một số trường hợp, sự phát triển của một nền tảng có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng một hiệu ứng mà chúng tôi gọi là đảo chiều. Điều này xảy ra khi người dùng ở một chiều của nền tảng tham gia vào chiều còn lại, ví dụ như khi những người tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ bắt đầu sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho người khác tiêu thụ. Trên một số nền tảng, người dùng tham gia vào việc đảo chiều một cách dễ dàng và liên tục. – (Trang 50)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-03-min
4. Khi thiết kế một nền tảng, việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là quyết định xem tương tác cốt lõi của bạn là gì, và sau đó xác định người tham gia, đơn vị giá trị, và bộ lọc để tạo ra càng nhiều tương tác cốt lõi càng tốt. – (Trang 69)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-04-min
5. Một nền tảng thành công tạo ra hiệu quả bằng cách kết nối những người dùng phù hợp với nhau và đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến họ nhiều nhất sẽ được trao đổi. Nó hoàn thành điều này bằng cách sử dụng dữ liệu về người – (Trang 77)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-05-min
6. Trong thế giới của mô hình nền tảng, Internet không chỉ đơn thuần hoạt động như một kênh phân phối truyền thống (một đường ống). Nó hoạt động như một cơ sở hạ tầng cho sự sáng tạo và là một cơ chế kết nối. – (Trang 98)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-06-min
7. Điều này dẫn đến một hình thức phát triển mới. Khi những sản phẩm và dịch vụ kết nối và tương tác bằng dữ liệu, các mô hình đường ống có thể hoạt động như mô hình nền tảng, tạo ra những hình thức giá trị mới và khuyến khích người dùng tham gia tương tác nhiều hơn – (Trang 112)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-07-min
8. Vì vậy, những nền tảng kết nối đang “nuốt chửng” thế giới. Sự đột phá mà chúng đang hướng đến là tiếp cận đến các doanh nghiệp trong một ngành công nghiệp tại một thời điểm, và đôi khi có thể ảnh hưởng tới tất cả các ngành công nghiệp lấy thông tin làm trọng tâm ở một vài điểm. – (Trang 115)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-08-min
9. Những người quản lý nền tảng lên kế hoạch ưu tiên cho việc tạo ra các giá trị thu hút một nhóm người dùng hoặc nhiều nhóm người dùng, cho họ thấy được những lợi ích tiềm ẩn khi tham gia nền tảng. – (Trang 131)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-09-min
10. Nếu như bạn là người quản lý nền tảng, bạn mong muốn đạt được sự phát triển lan truyền giống như Instagram, Airbnb và OpenTable, bạn cần phải thiết kế những quy tắc và công cụ khởi động chu kỳ phát triển này. – (Trang 147)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

cuoc-cach-mang-nen-tang-10-min

Mỹ Linh