Trích dẫn hay trong sách Con Giàu Con Thông Minh

1. Tôi tin tưởng rằng mọi đứa trẻ sinh ra đã sẵn thông minh và giàu có… miễn là nhận thức đó của chính đứa trẻ được củng cố và không để hàng núi thông tin mà chúng sẽ tiếp thu từ trường học, nhà thờ, việc kinh doanh, truyền thông, và từ thế giới làm ảnh hưởng. – (Trang 53)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-01-min
2. Mỗi đứa trẻ sẽ có một phương pháp độc đáo riêng để thành công trong học tập. Việc của cha mę là quan sát và hỗ trợ để chúng chọn được phương pháp học tập tốt nhất. Nếu đứa trẻ học không giỏi ở trường, hãy gần gũi với trẻ hơn để hỗ trợ nó tìm cách tốt nhất để học giỏi. – (Trang 86)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-02-min
3. Người cha thông thái của tôi dĩ nhiên đã nhận ra là điểm số có thể ảnh hưởng đến tương lai của một học sinh một cách tích cực hay tiêu cực, nhưng ông cũng quan tâm đến sự ảnh hưởng của điểm kém có thể có trên sự tự nhận thức và tự tin của một học sinh. – (Trang 91)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-03-min
4. Cha me chuẩn bị cho con cái những kỹ năng học tập để chúng có càng nhiều lựa chọn càng tốt. – (Trang 93)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-04-min
5. Tôi chọn những gì tôi muốn học hơn là ngạnh cố chống lại điều mình đang bị bắt học. – (Trang 122)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-05-min
6. “Vòng quay tiền mặt mới xác định được một thứ có thực sự là tài sản hay không, hay là một tiêu sản, hay là một
thứ bỏ đi.” – (Trang 152)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-06-min
7. Thượng để là bạn hàng của bố. Nếu con cho bạn hàng của con, họ sẽ chấm dứt làm việc với con không chi trả và con buộc phải làm việc cực khổ hơn gấp mười lần. – (Trang 190)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-07-min
8. Nếu con muốn làm giàu, con phải biết phân biệt giữa nợ tốt và nợ xấu. – (Trang 196)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-08-min
9. Khi bạn bắt đầu dạy con mình về nợ tốt nợ xấu, chi phí tốt và chi phí xấu tức là bạn đã bắt đầu trau dồi sự độc đáo về tài chính cho con mình rồi. – (Trang 210)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-09-min
10. Chỉ khi được khích lệ hãy tự suy nghĩ, đương đầu rủi ro và tự đi tìm những câu trả lời cho mình, thì tính cách của con bạn mới được rèn luyện và óc sáng tạo của chúng mới được bảo vệ. – (Trang 223)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

con-giau-con-thong-minh-10-min

Mỹ Linh