Trích dẫn hay trong sách Chiến Lược Đại Dương Xanh

1. Ngày càng dễ dàng và có nhiều công dân toàn cầu. – (Trang 31)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-01-min
2. Đây là một giả định dựa trên quan điểm mà giới học thuật gọi là quan điểm về chiến lược theo cơ quan điểm cấu, hay thuyết tiền định về môi trường – (Trang 75)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-02-min
3. Đặc biệt là chúng tôi đã tìm thấy 6 cách tiếp cận cơ bản để xây dựng lại những ranh giới thị trường mà được gọi là khuôn khổ 6 đường lối. – (Trang 121)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-03-min
4. Việc xem xét lại nhóm người mua mục tiêu trong ngành sẽ có thể giúp bạn khám phá ra đại dương xanh mới. Khi chú ý tới các nhóm người mua khác, các công ty có thể thiết kế lại đường giá trị của mình để tập trung vào những người mua trước đây chưa được chú ý tới. – (Trang 144)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-04-min
5. Tất cả các ngành đều hướng tới những xu hướng bên ngoài – những xu hướng có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của ngành theo thời gian. – (Trang 167)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-05-min
6. Đó là hãy tập trung vào bức tranh tổng thể chứ đừng tập trung vào những con số. – (Trang 178)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-06-min
7. Rõ ràng, khách hàng phải là đối tượng đầu tiên cần tìm hiểu. Nhưng chúng ta không nên dừng lại ở đây. Các công ty cần tìm đến cả những đối tượng chưa sử dụng sản phẩm, dịch vụ do họ cung cấp. – (Trang 189)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-07-min
8. Để tối đa hóa quy mô của đại dương xanh, các công ty cần thực hiện một quá trình đảo ngược. Thay vì tập vào khách hàng, họ cần quan tâm tới những người chưa mua hàng. Và thay vì tập trung vào sự khác biệt giữa các khách hàng, họ cần tìm hiểu một sự tương đồng trong đánh giá về giá trị của khách hàng. Điều đó cho phép các công ty vươn ra ngoài nhu cầu hiện tại để tìm đến với những khách hàng mới. – (Trang 211)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-08-min
9. Các công ty thường định hướng chiến lược hướng tới việc duy trì khách hàng hiện tại và tìm kiếm cơ hội trong những phân đoạn thị trường khác. Định hướng này đặc biệt đúng đắn khi họ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh. – (Trang 231)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-09-min
10. Trở ngại thứ hai là vấn đề nguồn lực bị giới hạn. Việc thay đổi chiến lược càng diễn ra sâu sắc thì càng cần sử dụng nhiều nguồn lực hơn. – (Trang 279)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

chien-luoc-dai-duong-xanh-10-min

Mỹ Linh