Trích dẫn hay trong sách Tuần làm việc 4 giờ

1. Hãy dành ra một số ngày, trong đó bạn thấy hài lòng với chiếc vé rẻ tiền nhất, với chiếc váy dài xấu xí và tự hỏi bản thân mình rằng: Đây có phải là điều mình từng lo sợ? – (Trang 57)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-01-min

2. Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm người bé nhỏ. – (Trang 73)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-02-min

3. Tôi đã thấy một ngân hàng treo biển “Giao dịch 24 giờ” nhưng tôi thì không có nhiều thời gian đến vậy. – (Trang 93)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-03-min

4. Chúng ta tự tạo áp lực cho bản thân bởi chúng ta cảm thấy cần phải làm như vậy. Bạn phải làm như vậy. Còn tôi thì đã không còn giữ cảm giác đó nữa. – (Trang 99)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-04-min

5. Học cách bỏ qua nhiều việc là một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến sự thanh thản tâm hồn. – (Trang 109)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-05-min

6. Tương lai là ở đây. Nó vẫn chưa được phân phát rộng rãi đâu. – (Trang 145)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-06-min-

7. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản: tạo ra một cỗ xe tự động tạo ra lợi nhuận mà không đòi hỏi tiêu tốn thời gian. Chính thế đấy – (Trang 175)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-07-min

8. Rất nhiều học thuyết chỉ bị bác bỏ khi có những kết quả thực nghiệm chứng minh cho những sai lầm trong học thuyết đó… Do vậy, chính những nhà thực nghiệm đã thực hiện nhiệm “canh gác” cho bất kỳ ngành khoa học nào – họ buộc các nhà lý luận phải đảm bảo tính chân thực. – (Trang 190)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-08-min

9. Hệ thống chính là giải pháp.Hệ thống chính là giải pháp. – (Trang 230)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-09-min

10. Tất cả mọi hành động đều có rủi ro, vì vậy thận trọng không có nghĩa là tránh nguy hiểm mà là tính toán rủi ro và hành động quyết đoán. Mắc lỗi vì sự tham vọng chứ đừng mắc lỗi vì lười biếng. Dũng cảm để làm những việc lớn lao chứ đừng dũng cảm để chịu đựng – (Trang 242)

>> Xem thông tin sách ở Tiki  hoặc Shopee hoặc Fahasa  hoặc Kim Đồng

tuan-lam-viec-4-gio-10-min

Huyền Trang