Thư viện ở Phú Nhuận (1+)

1. Thư Viện Quận Phú Nhuận

Địa chỉ: 70-72 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/people/thuvienphunhuan

SĐT: 0906618268

Minh Khuê