Thư viện ở Tân Bình (1+)

1. Thư Viện Quận Tân Bình

Địa chỉ: 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/TVQTB/

SĐT: 0933055929

Minh Khuê