Thư viện ở Bình Thạnh (2+)

1. Quầy Sách Phật Học Số 21 Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Nhà chú Nguyễn Ngọc Cần, số 21 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian mở cửa: Thứ 2 – CN: 15:00 – 22:00

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063591812001

SĐT: 0927535458

2. Thư Viện Quận Bình Thạnh

Địa chỉ: 140 Đ. Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 11:30,13:00 – 17:00

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienquanbinhthanh/

SĐT: 02835100519

Minh Khuê