Quán cafe ở Phan Chu Trinh (10+ quán)

1. Cafe Mémorie

Địa chỉ: 14 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/memoirecafehue/

2. Tiệm Cà Phê Đậu Xanh

Địa chỉ: 184 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/phe.dauxanh/

3. An Garden – Coffee & Bakery

Địa chỉ: 98 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/angarden.hue/

4. Tiệm Cà phê Vui

Địa chỉ: 376 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphevui/

5. Hi Fern Coffee

Địa chỉ: 308 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hiferncoffee/

6. Tôn Nữ Viên Cafe

Địa chỉ: 298 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=117034705052069

7. Cafe Hai Trăm Năm Mươi

Địa chỉ: 198 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/haitramnammuoi/

8. She Coffee And Milktea

Địa chỉ: 172 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/SHE-Coffee-Milktea-100051088975939/

9. MooD kafe

Địa chỉ: 170 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057609572433

10. T2 Coffee House

Địa chỉ: 140 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/T2coffeehousePCT/

Mỹ Linh