Thư viện ở Bình Chánh (1+)

1. Thư Viện Thông Minh

Địa chỉ: Lầu 3 – 4, Tòa nhà 160 Đường Số 3, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/ThuVienThongMinh/

SĐT: 0926557757

Minh Khuê