Trích dẫn hay trong sách Tư Duy Nhanh và Chậm

1. Tự kiểm soát đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. – (Trang 69)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-03-min
2. Điểm mấu chốt trong lập luận tư người mà lúc của ông đó là lý trí phải được phân biệt với trí tuệ. Theo cách nhìn của ông, tư duy nông nổi hay “lười biếng” là một nhánh của trí óc phản chiếu, một thất bại của lý trí. – (Trang 80)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-03-min
3. Tâm lý học nhân quả là nền tảng cho quyết định mô tả quá trình nhận thức tâm lý thông qua các ẩn dụ về các nhân vật, nhưng không hoàn toàn nhất quán. – (Trang 123)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-04-min
4. Tuy nhiên, khả năng đánh giá một người lạ mặt, dù không chính xác 100%, cũng mang lại những lợi thế để tồn tại trong cuộc sống. – (Trang 142)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-05-min
5. Một biến cố ngẫu nhiên, theo định nghĩa, không thể được dùng để lý giải cho chính nó, nhưng tập hợp các biến cố ngẫu nhiên lại vận hành theo một cách thức hết sức hợp lý. – (Trang 165)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-06-min
6. Đánh giá xác suất dựa trên tính đại diện có những ưu điểm quan trọng: Nó sinh ra các ấn tượng trực giác có tính chính xác cao hơn đoán mò, thực sự là như vậy. – (Trang 227)

> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

 

tu-duy-nhanh-va-cham-07-min
7. Đây là phương pháp thông thường dùng để dự đoán. Bất cứ khi nào cần, bạn đều có thể ứng dụng phương pháp này để dự đoán cho một đại lượng biến thiên, ví dụ như điểm GPA, lợi nhuận từ một khoản đầu tư hay sự tăng trưởng của một doanh nghiệp. – (Trang 284)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-08-min
8. Sợ hãi cũng có thể được tôi luyện – thực tế là khá dễ dàng – nhờ ngôn từ hơn là nhờ trải nghiệm. – (Trang 351)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-09-min
9 .Áp đặt tổn thất lên người khác sẽ trở thành hiểm họa nếu đặt các nạn nhân ở vào vị thế trả thù. – (Trang 452)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

tu-duy-nhanh-va-cham-10-min

Mỹ Linh