Trích dẫn hay trong sách Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu

1. Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. – (Trang 53)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-01 (1)-min
2. Nếu nghĩ là lỗi tại người khác, thì dù tuyết rơi trên ô cũng thấy nặng. Nếu coi là phận của mình thì dù trên lưng vác vạc đồng cũng thấy nhẹ. – (Trang 56)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-02 (1)-min
3. Không phải con người có giá trị nên mới tồn tại, mà vì tồn tại nên mới có giá trị. – (Trang 80)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-03 (1)-min
4. Quan trọng là bắt đầu từ bây giờ. – (Trang 89)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-04-min
5. Chỉ cần có đủ ý chí cầm cự, chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu. – (Trang 104)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-05-min
6. Cô độc chính là bậc thầy của sức mạnh. Bạn hãy yêu lấy nỗi cô đơn của mình. – (Trang 142)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-06-min
7. Bạn hãy mở lòng mình ra trước. Hãy nói :”Mình làm bạn nhé”. Biết đâu đấy, có khi người bạn chí thân cả đời của bạn vẫn chưa xuất hiện. – (Trang 176)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-07-min

8. Trở thành người lớn, có lẽ đó là một quá trình để chúng ta dần hiểu được bố mẹ mình, theo một cách hoàn toàn khác với từ trước đến giờ. – (Trang 199)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-08-min
9. Bắt đầu từ hôm nay, hãy thể hiện sự quan tâm với những người quan trọng nhất với bạn, dù chỉ qua những điều nhỏ bé, dù chỉ bằng một nửa sự ân cần mà bạn dành cho những vị khách bạn gặp ở bên ngoài. – (Trang 226)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-09-min
10. Phải trống rỗng thì mới có thể lấp đầy. Sự khiếm khuyết cũng có thể mang theo hy vọng. – (Trang 258)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

truong-thanh-sau-ngan-lan-tranh-dau-10-min

Mỹ Linh