Trích dẫn hay trong sách Think And Grow Rich

1. Nếu bạn không thể hình dung ra sự giàu có trong trí tưởng tượng của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong tài khoản ngân hàng. – (Trang 55)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-01-min

2. Những người dám mơ ước không bao giờ bỏ cuộc. – (Trang 58)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-04-min
3. Dù tất cả những thành công là do tự nhiên hay có với mong muốn có mục đích, chúng đều phải bắt đầu với một mong muốn cháy bỏng và mãnh liệt vươn tới những mục đích đã được xác định rõ ràng – (Trang 74)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-05-min
4. Hành động này dù được dẫn đường bởi nỗi sợ hãi hay lòng can đảm và niềm tin cũng sẽ đều mạnh mẽ như nhau. – (Trang 87)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-06-min

5. Con đường thành công chính là con đường không ngừng tích luỹ kiến thức – (Trang 125)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-02-min
6. Chúng ta cần hình thành thói quen có tầm nhìn rộng, quan sát mọi người và xem họ trưởng thành như thế nào, chờ đợi cơ hội và chớp thời cơ, không do dự. – (Trang 129)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-07-min
7. Bạn có thể làm được! Điều này đã từng được chứng minh! – (Trang 140)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-08-min
8. Ý tưởng là vô giá. Chính tác giả là người có quyền quyết định mức giá cho ý tưởng của mình nhưng nếu thông minh, họ sẽ sử dụng nó. – (Trang 151)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-09-min
9. Đằng sau tất cả mọi thứ đều có nguyên do. Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Ở đây, lý do chúng ta có thể nhận thấy là thói quen của nền kinh tế chỉ cố gắng thu hoạch mà không gieo hạt. – (Trang 179)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-10-min
10. Sự bền bỉ tạo dựng lòng tin. Từ lòng tin sẽ có sức mạnh – (Trang 259)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

think-and-grow-rich-03-min

Mỹ Linh