Trích dẫn hay trong sách Luật Hấp Dẫn

1. Chỉ khi bạn hiểu rằng người khác không thể là một phần trải nghiệm của bạn trừ phi bạn mời gọi họ thông qua ý nghĩ của bạn (hoặc thông qua sự chú ý của bạn hướng tới họ), và các tình huống không thể là một phần trải nghiệm của bạn nếu bạn không mời gọi chúng đến với bạn thông qua ý nghĩ (hoặc thông qua việc bạn quan sát chúng), thì khi đó bạn mới trở thành Người khoan dung mà bạn muốn trở thành khi xuất hiện trong cõi đời này, với hình hài này. – (Trang 37)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-05-min
2. Bạn nhận được bản chất của những gì bạn nghĩ tới, dù đó là cái bạn muốn hay không muốn. – (Trang 47)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-04-min
3. Chính ham muốn của chúng ta giúp ta hiểu rằng từ bất kỳ chỗ nào ta đang ở ta có thể tới bất kỳ nơi nào ta muốn, không quan trọng là ta đang ở đâu hay tình trạng của ta ra sao. – (Trang 53)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-01-min
4. Luật hấp dẫn quy định: Những gì giống nhau sẽ hút nhau. – (Trang 68)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-07-min
5. Cảm xúc tiêu cực là dấu hiệu chỉ ra rằng bạn đang nắm giữ niềm tin mẫu thuẫn với mong muốn của chính bạn. – (Trang 75)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-02-min
6. Nếu có ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn, thì tức là bạn đã thu hút người đó. Và đôi khi nghe thật khó tin nhưng bạn thu hút tất cả những gì mà bạn đã trải nghiệm cùng họ, vì không gì có thể đến với trải nghiệm của bạn mà lại không do chính bạn thu hút nó/ – (Trang 79)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-06-min
7. Luật hấp dẫn luôn phân loại chính xác mọi việc và mang cho mọi người sản phẩm khớp với ý nghĩ của họ. – (Trang 97)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-08-min
8. Món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho người khác chính là mong đợi thành công của họ. – (Trang 99)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-09-min
9. Một mặt là nghĩ, và mặt khác là trông đợi hay tin tưởng, chính sự cân bằng giữa hai điều đó mang đến cho bạn thử mà bạn nhận được. – (Trang 135)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-10-min
10. Bạn là người tạo nên trải nghiệm của mình, và không có gì trong trải nghiệm, của bạn mà lại không do bạn mời gọi đến. – (Trang 238)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

luat-hap-dan-03-min

Mỹ Linh