Trích dẫn hay trong sách Đọc Vị Bất Kỳ Ai

1. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc tìm ra sự liên quan chính xác là vô cùng quan trọng. – (Trang 44)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-04-min
2. Sự tự tin của một người trong một trường hợp cụ thể sẽ được xây dựng dựa trên nhiều yếut tố: lần thể hiện trước, những kinh nghiệm, sự phản hồi và cả sự so sánh. – (Trang 51)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-01-min
3. Một người tự tin có khả năng tập trung vào bản thân sự việc, gạt “cái tôi” của anh ta ra ngoài. Một người kém tự tin sẽ có “cái tôi” chiếm trọn suy nghĩ của họ, những lúc đó suy nghĩ của anh ta tràn ngập nỗi lo lắng, bất an và vì thế không thể tập trung vào điều gì khác ngoài bản thân; hay nói cách khác, anh ta chỉ tập trung vào những gì đang nói và làm. – (Trang 56)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-05-min
4. Bất cứ khi nào muốn tìm hiểu quá khứ của một ai đó, hãy nhìn vào cách hành động của anh ta trong thời điểm hiện tại. – (Trang 74)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-02-min
5. Thông thường, khi một người càng lạc quan về tương lai bao nhiêu thì họ càng có xu hướng dễ tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ bấy nhiêu. – (Trang 77)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-06-min
6. Lòng tự tin của một người thường tỷ lệ nghịch với mức độ quan tâm của họ. – (Trang 88)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-07-min
7. Khi cần quan sát mức độ quan tâm của một người, chúng ta chỉ việc quan sát qua mức độ tự tin của người đó và ngược lại. – (Trang 89)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-08-min
8. Bằng cách đánh giá mức độ hợp tác – hay nói cách khác là mức độ bình tĩnh của đối tượng – bạn có thể phân biệt được người đó vô tội hay phạm tội một cách nhanh chóng với độ chính xác cao. – (Trang 98)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-09-min
9. Cuối cùng, khi hành động vì lương tâm, chúng ta sẽ làm điều mà chúng ta cho là đúng, bất chấp việc chúng ta cảm thấy thế nào khi làm điều đó. – (Trang 113)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-10-min
10. Tính cách về cơ bản chinh là cái mà chúng ta biểu hiện ra bên ngoài và là cách chúng ta ứng xử. – (Trang 135)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

doc-vi-bat-ky-ai-03-min

Mỹ Linh