Trích dẫn hay trong sách Dẫn Đầu Hay Là Chết

1. Phản ứng của bạn trước những thắt chặt về kinh tế thực ra chính là kết quả từ niềm tin của bạn và sức ảnh hưởng của môi trường xung quanh. – (Trang 24)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-01-min
2. Làm bất cứ điều gì mà đối thủ của bạn từ chối thực hiện, thì bạn mới có thể trỏ nên khác biệt so với những người cũng muốn như bạn. – (Trang 33)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-02-min
3. Đừng suy nghĩ gì về những hành động này, cứ làm thôi. – (Trang 45)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-04-min
4. Bất kỳ một sự chú ý nào cũng được, còn hơn là không có gì. – (Trang 58)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-08-min
5. Việc bạn tăng được số lượng người quen biết của mình lên có thể thách thức mọi xu hướng trì trệ kinh tế, đảm bảo cho sự mở rộng hoạt động và sống sót của bạn. – (Trang 61)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-07-min
6. Việc kích hoạt lại những khách hàng cũ nên được thực hiện dưới cách nhìn là bạn đang đề xuất thêm dịch vụ và khơi dậy sự thích thú của khách hàng. – (Trang 69)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-06-min
7. Hãy ghi nhớ rằng phần lớn những nỗi sợ của bạn trong cuộc sống chẳng bao giờ xảy ra trong thực tế. – (Trang 71)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-05-min
8. Nếu khách hàng cho bạn 1 đô la, hãy tự hỏi mình rằng: “Làm thế nào để mang lại cho họ cảm giác tuyệt vời gấp 10 lần số tiền này?”. – (Trang 116)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-09-min
9. Người ta chẳng bao giờ đưa tiền cho bạn nếu họ nghĩ rằng những thứ mà họ nhận được trị giá chính xác bằng những gì họ bỏ ra. Họ chỉ móc hầu bao khi họ tin rằng nó đáng giá hơn thế mà thôi. – (Trang 122)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-03-min
10. Có hai điều người ta thường thiếu tự tin: (1) khả năng đưa ra quyết định đúng đắn và (2) khả năng kiếm tiền. – (Trang 164)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

dan-dau-hay-la-chet-09-min

Mỹ Linh