Trích dẫn hay trong sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã

1. Việc bạn đa nghi, là vì bạn không thể tin chính bản thân mình. – (Trang 57)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-01-min
2. Người thầy lớn nhất của chúng ta, chính là những bài học ta có được từ những mối quan hệ với người khác – (Trang 59)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-02-min
3. Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì – (Trang 62)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-03-min
4. Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng, mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình – (Trang 75)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-04-min
5. Cho dù ước mơ của bạn chỉ là một ước mơ giản dị. Hãy cứ kể về ước mơ ấy co người khác nghe. Đến khi bạn kể ước mơ ấy cho khoảng mười người, thì tỷ lệ ước mơ ấy trở tành sự thật sẽ rất cao – (Trang 90)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-05-min
6. Khi cúi xuống sẽ thấy có rất nhiều người dưới mìn, khi ngước lên nhìn cũng sẽ thấy có rất nhiều người trên mình – (Trang 96)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-06-min
7. Tri thức là thứ chúng ta nói ra, còn trí tuệ là thứ chúng ta cần phải biết lắng nghe – (Trang 119)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-07-min
8. Để hạnh phúc, thì ta phải biết tận hưởng hạnh phúc ngay cả trong những khoảng thời gian thật bình thường – (Trang 130)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-08-min
9. Bộ trang phục đáng giá nhất trên thế gian này. Chính là sự tự tin – (Trang 134)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-09-min
10. Chính bạn còn không thể điều chỉnh bản thân theo ý mình được, thì làm sao bạn có thể thay đổi người khác theo ý mình? – (Trang 185)

buoc-cham-lai-giua-the-gian-voi-va-10-min

Mỹ Linh