Trích dẫn hay trong sách 3 Người Thầy Vĩ Đại

1. Quá nhiều người trong chúng ta sống như cây bút chì chưa gọt. Chúng ta cần mài sắt trọng tâm của mình và sống hết mình – giống như một chiếc bút chì đã được gọt sắc nhọn. – (Trang 31)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-01-min

2. Những người sống cao thượng, thậm chí nếu suốt đời họ sống ẩn dật, họ cũng sẽ không sống vô ích. Luôn có gì đó tỏa ra từ cuộc đời họ, một thứ ánh sáng soi tỏ con đường đến với bạn bè, láng giềng của họ và có lẽ tới những kỷ nguyên tương lai xa xôi. – (Trang 57)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-04-min
3. Vào thời điểm khó khăn và đau khổ cuộc đời ông, ông chỉ thấy duy nhất dấu chân của trên cát. – (Trang 63)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-05-min
4. Mọi thứ xảy ra với con đơn giản là một cơ hội để trưởng thành và khắc phục cái phần trong con vốn rất cần khắc phục. – (Trang 79)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-02-min
5. Hãy nhớ, không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên. – (Trang 99)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-06-min
6. Bạn bè ta sẽ nghĩ gì nếu ta đi con đường riêng của mình và không theo đúng đường của họ? Chúng ta tự hỏi như vậy. Hàng xóm sẽ nghĩ gì nếu nhóc Johnny muốn trở thành một thi sĩ thay vì một bác sĩ? Cha mẹ chúng ta sẽ tự hỏi như vậy. Bạn bè ta sẽ nghĩ gì nếu ta đi con đường riêng của mình và không theo đúng đường của họ? Chúng ta tự hỏi như vậy. Hàng xóm sẽ nghĩ gì nếu nhóc Johnny muốn trở thành một thi sĩ thay vì một bác sĩ? Cha mẹ chúng ta sẽ tự hỏi như vậy. – (Trang 115)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-07-min
7. Thất bại cá nhân sâu thẳm nhhatas mà con người phhair chịu cấu thành bởi sự khác biệt giữa những gì người ta có khả năng trở thành với những gì thực tế người ta trở thành. – (Trang 121)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-03-min
8. “Đây là một bài học lớn: Bí quyết của đam mê chính là mục đích. Một khi con tìm ra thiên hướng của mình – cái sự nghiệp bắt buộc mà con có thể trao gửi cuộc đời mình – trái tim con sẽ bắt đầu cất tiếng hát, và con sẽ có đam mê, sức mạnh và sự bình yên nội tâm hơn hẳn con có thể hình dung.” – (Trang 136)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-08-min
9. “Thêm mỗi năm tôi sống, tôi lại càng tin rằng sự phí phạm cuộc đời nằm ở tình yêu chúng ta không chịu trao đi, những sức mạnh chúng ta không chịu sử dụng, sự thận trọng ích kỷ chẳng thách thức gì cả, và bỏ lỡ cả hạnh phúc” – (Trang 145)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-09-min
10. Suy ngẫm chính là sử dụng lý trí của mình và khả năng tưởng tượng của nó để tạo ra một cuộc sống nội tâm tốt hơn. – (Trang 197)

> > Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

3-nguoi-thay-vi-dai-10-min

Mỹ Linh