Trích dẫn hay trong sách 15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân

1. Bạn không thể chiến thắng nếu không bắt đầu! Những người dẫn đầu trên thế giới là những người tìm kiếm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không thể tìm thấy chúng, họ sẽ tạo ra chúng. – (Trang 56)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-01-min
2. Thực hiện các bước cần thiết để sống với những ước mơ của bạn và làm những gì bạn muốn sẽ tiêu tốn của bạn nhiều nguồn lực. – (Trang 63)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-02-min
3. Thật khó để cảm thấy bản thân tồi tệ nếu bạn đang làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác. – (Trang 85)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-03-min
4. Cuộc sống của bạn có thể thay đổi, và bạn có thể tạo ra sự khác biệt – cho dù bạn có xuất phát điểm như thế nào và nền tảng ra sao. – (Trang 91)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-04-min
5. Trong khi đó, họ sẽ có những kinh nghiệm nhất định được coi là dấu ấn cuộc đời. – (Trang 101)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-05-min
6. Những gì chúng ta làm vào một dịp tuyệt vời nào đó sẽ phụ thuộc vào phẩm cách của chúng ta; và phẩm cách ấy là kết quả của những năm tháng kỷ luật tự giác trước đó. – (Trang 113)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-06-min
7. Đừng bao giờ quên rằng mục tiêu của bạn về phát triển cá nhân là đạt được tiềm năng tối đa của bản thân. Để làm được điều đó, bạn cần phải tiếp tục tạm dừng, tiếp tục đặt ra các câu hỏi và tiếp tục phát triển mỗi ngày. – (Trang 119)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-07-min
8. Một khi bạn học được cách từ bỏ, nó trở thành một thói quen. – (Trang 136)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-08-min
9. Việc bạn thành công hay thất bại trong cuộc sống không liên quan gì đến hoàn cảnh của bạn mà liên quan nhiều hơn tới những lựa chọn của bạn. – (Trang 153)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-09-min
10. Mong muốn thế giới đối xử với bạn một cách công bằng chỉ vì bạn là một người tốt chẳng khác nào muốn một con bò không buộc tội bạn vì bạn là người ăn chay. – (Trang 216)

>> Xem thông tin sách ở Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

15-nguyen-tac-vang-ve-phat-trien-ban-than-10-min

Mỹ Linh