Trích dẫn hay: Can đảm cãi sếp

  1. Can đảm ẩn chứa rủi ro. Nếu không có rủi ro, lòng can đảm không còn cần thiết nữa. – (trang 27)

Can Dam Cai Sep 01 Min

2. Để hành động một cách can đảm, chúng ta có thể không cần tự giải phóng mình khỏi sự sợ hãi mà hãy cứ trải nghiệm nỗi sợ hãi đó trên nền tảng nguồn can đảm của mình. – (trang 29)

Can Dam Cai Sep 10 Min

3. Cuối cùng, không có công thức nào cho lòng can đảm: chúng ta phát triển nó thông qua sự quả quyết và tập luyện, tự tha thứ cho mình khi gặp thất bại, và sự trưởng thành sẽ đến nếu ta biết học hỏi. – (trang 30)

Can Dam Cai Sep 02 Min

4. Để được tin cậy, chúng ta phải cố gắng hết sức để giữ lời hứa, và nếu không thể giữ lời hứa thì chúng ta phải nói ra điều này càng sớm càng tốt. – (trang 39)

Can Dam Cai Sep 03 Min

5. Nếu né tránh sự khó chịu, chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Nếu tìm kiếm thử thách, chúng ta sẽ liên tục trưởng thành, thường là một cách bất ngờ. – (trang 59)

Can Dam Cai Sep 04 Min

6. Phản hồi là một cơ chế khám phá bản thân tuyệt vời. Chúng ta hành động, xem xét ảnh hưởng của nó, và tìm hiểu những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả. – (trang 118)

Can Dam Cai Sep 09 Min

7. Nhìn nhận chính mình một cách rõ ràng luôn khó khăn hơn khi nhìn nhận những người khác. – (trang 150)

Can Dam Cai Sep 07 Min

8. Mặc dù có nhiều dạng sống tự biến đổi bản thân, nhưng chúng ta không mong đợi một con sâu bướm trở thành một con đại bàng, một con nòng nọc trở thành một con cáo hoặc một cây quả đầu trở thành một cây táo. Mỗi dạng sống đều có tiềm năng trưởng thành của riêng nó. – (trang 158)

Can Dam Cai Sep 08 Min

9. Rào cản lớn nhất đối với việc thay đổi hành vi không phù hợp là phủ nhận hoặc biện minh cho hành vi đó. – (trang 167)

Can Dam Cai Sep 06 Min

10. Cuộc đời thật đơn giản khi sống trong những đơn vị rất nhỏ. Bạn đề ra một quyết định, hành động dựa trên quyết định đó và sống với những hậu quả của nó. Tuy nhiên, các đơn vị nhỏ không thể tạo ra những điều to lớn… – (trang 240)

Can Dam Cai Sep 05 Min