Thư viện ở Thạch Thất (1)

1. Trung Tâm Thư Viện Tri Thức Số ĐHQG Hòa Lạc

Địa chỉ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Cơ sở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 07:30 – 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamthuvienvatrithucsodhqghn

Huyền Trang