Thư viện ở Quận 2 (2)

1. Thư viện Libero

Địa chỉ: 309 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072333436986

Điện thoại: 092 202 57 77

2. Thư Hiên Dịch Trường

Địa chỉ: The Sun Avenue, tháp S6, 28 Đ. Mai Chí Thọ, Quận 2, TP.HCM

Thời gian mở cửa: 9:00-16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Facebook: https://www.facebook.com/thuhiendichtruongvn

Điện thoại: 093 833 69 18

Huyền Trang